piątek, 22 września 2017

Koszary -foto sprzed lat.

Kolega odnalazł i użyczył mi starą fotografię. Jest to zdjęcie między fortowych koszar obronnych " K-O "w Kobylanach, prawdopodobnie wykonane w 1914 r .W czerwcu 1914 koszary-w stanie surowym, były wybudowane.
Rok później w lipcu 1915 roku w namiotach obok koszar rozlokowana była 16 rota Brześć Litewskiego Ochotniczego Pułku. Sztab Pułku znajdował się w Terespolu. *
W ramach działań opóźniających pochód wojsk austro-węgierskich prawdopodobnie ta rota- 25 sierpnia 1915 r. broniła Fortu "O" w Koroszczynie. Podczas ostrzału artyleryjskiego rota straciła połowę stanu osobowego. Być może żołnierze tej jednostki spoczywają na cmentarzu koło Prochowni w Kobylanach.


Przypuszczam, że foto sprzed lat pozwoli poszerzyć pole dla wyobraźni i dzięki niemu łatwiej będzie przenieść się w przeszłość.
Poniżej zamieszczam kilka współczesnych foto koszar "K-O"w Kobylanach celem dokonania porównań- dawniej i dziś.


Zamurowane białą cegłą pancerne okno- z boku zaczepy zawiasów.
Zamurowany czerwoną cegłą otwór strzelniczy.
 Fragment zachowanego elementu dekoracyjnego-wokoło otworu strzelniczego.

Z drugiej strony.
 Zamurowane cegłą dwa otwory strzelnicze.
W zbliżeniu.
 Otwór okna pancernego.

 Inscenizacja historyczna przy koszarach. Foto: 2014 r.
Makieta Koszar "K-O"znajduje się w jednej z sal Prochowni w Kobylanach.
 Foto koszar wykonane z lotni. G.Maciuk-2012 r
 Cmentarz żołnierzy rosyjskich w Kobylanach.
Miedzy fortowe koszary obronne "Ż-Z"po stronie białoruskiej.Foto;A.Korkotadze.Rok-2010.

*Stare foto i informacje na temat koszar otrzymałem od Aleksandra Korkotadze- kustosza Fortu V Memorialnego Kompleksu Twierdza Brzeska-Bohater-Białoruś.
Dziękuję.

Uwaga. Koszary można obejrzeć. Proszę zachować ostrożność. Wejście na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Opracował i pozostałe foto: K.Niczyporuk.

Форт «О» был наиболее мощным в Тереспольском отделе крепости, поскольку находился на важном юго-западном направлении. Вместе с фортом «К» входил в фортовую группу, которая так же включала расположенные вокруг него группировались так называемые «корощинские тяжелые батареи».
5-8 августа 1915 года, во время отступления российской армии, территорию Тереспольского отдела кратковременно защищали 77-я и 81-я (генерал-майор А. К. Ремезов) пехотные дивизии. Их задачей было задержать продвижение австрийцев, чтобы обеспечить эвакуацию крепости. В ходе завязавшегося сражения ополченская рота, защищавшая форт, потеряла половину своего состава от артиллерийского огня австрийцев, по той причине, что командир роты просто не знал, что во время обстрелов людей нужно прятать с позиций в укрытия. 8 августа началась эвакуация крепости, и силами 81-й дивизии была отбита ещё одна атака австрийцев. Отступая, русские подрывать форт не стали.
Форт «О» был наиболее мощным в Тереспольском отделе крепости, поскольку находился на важном юго-западном направлении. Вместе с фортом «К» входил в фортовую группу, которая так же включала расположенные вокруг него группировались так называемые «корощинские тяжелые батареи».
5-8 августа 1915 года, во время отступления российской армии, территорию Тереспольского отдела кратковременно защищали 77-я и 81-я (генерал-майор А. К. Ремезов) пехотные дивизии. Их задачей было задержать продвижение австрийцев, чтобы обеспечить эвакуацию крепости. В ходе завязавшегося сражения ополченская рота, защищавшая форт, потеряла половину своего состава от артиллерийского огня австрийцев, по той причине, что командир роты просто не знал, что во время обстрелов людей нужно прятать с позиций в укрытия. 8 августа началась эвакуация крепости, и силами 81-й дивизии была отбита ещё одна атака австрийцев. Отступая, русские подрывать форт не стали.

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Zabytkowe koszary uratowane.


Następny obiekt fortyfikacyjny- Przedmościa Terespolskiego Twierdzy Brzeskiej, będzie uratowany.
Gmina Terespol przystąpi do odbudowy zabytkowych koszar w Kobylanach.
W ramach tego projektu nastąpi wykonanie prac remontowo budowlanych: przyłączy wodo-kanalizacyjnych i elektrycznych do obiektu oraz -"wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, wyrównanie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej urządzenie pomieszczeń sanitarnych, wykonanie elewacji zewnętrznej, wyposażenie sal w meble i gabloty".*

 Koszary "K-O" położone przy trasie E-30 w Kobylanach.Foto: 2017 r.

Projekt elewacji frontowej koszar.* Koszary Twierdzy Brzeskiej położone na terenie Cytadeli wybudowano w latach 1836-42. Miały one długość 1820 m, 500 izb i mogły pomieścić około 12 tysięcy żołnierzy. Foto: 2012 r.
  Fort V Twierdzy Brzeskiej-Białoruś- koszary po lewej stronie, po prawej kaponiera szyjowa. Foto: 2012 r.
Część koszar Fortu VI (Terespol)-po zachodniej stronie Bugu. Foto: 2016r.

Koszary Fortu VII w Łobaczewie.
W  pierścieniu wewnętrznym - dziewięciu fortów Twierdzy Brzeskiej, koszary znajdowały się na terenie fortu. Forty te wybudowano w latach 1878-1888 i oznaczono cyframi rzymskimi od I-do IX. Koszary dawały  schronienie załodze fortu- około 250 żołnierzom.


Koszary obronne "K-O" w Kobylanach wybudowali Rosjanie- tuż przed I wojną światową, w ramach rozbudowy pierścienia zewnętrznego Twierdzy Brzeskiej. Były to koszary położone między Fortem w Kobylanach oznaczonym literą "K"i Fortem w Koroszczynie oznaczonym literą" O". W fortach pierścienia zewnętrznego- koszar nie budowano. Pozostałe cztery budowle tego typu znajdują się na terenie Białorusi. Foto: sierpień 2017 r.

Tablica informacyjna o obiekcie.


Foto: grudzień 2016 r.

 Wyloty kanałów wentylacyjnych na koronie koszar. Foto:2013 r.
Poterna -ukryty chodnik, na końcu którego znajdują się (zawalone obecnie) schody prowadzące na zewnątrz- na wał bojowy.
 Wyjście z poterny do kazamat- izb koszarowych.


W okresie międzywojennym - w pobliskich Małaszewiczach, wybudowano lotnisko.
Koszary stały się magazynem paliwa lotniczego, w których  umieszczono zbiorniki do jego przechowywania. Rurociągami połączone one były z dystrybutorami na terenie lotniska.
Na foto, być może zachowane podstawy pod te zbiorniki.(?)
W 1939 roku- po zakończeniu działań wojennych, okoliczni mieszkańcy próbowali nabrać paliwa na  własne potrzeby domowe. Niestety-wskutek nieostrożności nastąpił wybuch, skończyło  się to tragedią, w której zginęło wielu ludzi.

Wysunięta przed lico część koszar-ryzalit. Po wojnie koszary były magazynem stąd też nieznaczne przeróbki wejść.


Zachowane elementy okapu.Foto ;2013 r.
Teren wokół koszar miejscem rekonstrukcji historycznej. Foto: 2014 r.
Miejsce inscenizacji historycznej. Foto: 2014r.

Foto wykonane z lotni.G.Maciuk październik 2012 r .

Nowa funkcja koszar- w Kobylanach ,zostanie określona po zakończeniu renowacji.

Uwaga. Koszary można obejrzeć zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.Wejście na własne ryzyko i odpowiedzialność.

*Zasoby Gminy Terespol

Tekst i foto: K.Niczyporuk


sobota, 15 lipca 2017

Do spotkania- na forcie.

W sezonie letnim wielu turystów podróżuje po wschodniej Polsce. Niektórzy z nich trafiają na Fort VII w Łobaczewie.
Pierwsze uwagi -spostrzeżenia odwiedzających to: brak informacji o obiekcie i brak małej infrastruktury na miejscu. Wydawałoby się sprawa prosta do rozwiązania i łatwo się z nią uporać. Tak jednak nie jest. Sprawa jest bardziej złożona niż się pobieżnie wydaje.
Mówię zwiedzającym i wypada to napisać, że tablice informacyjne, kosze na śmieci, prowizoryczne ławki były, ale niestety żywot swój kończyły bardzo szybko.
Chcąc chociaż częściowo zrekompensować te niedogodności, aktywizuję swoją obecność na forcie.  Bywam tam w ciągu tygodnia, najczęściej-w niedzielne popołudnia letnich miesięcy.
Na miejscu udzielam trochę informacji o obiekcie, a chcącym na chwilę się tu zatrzymać, proponuję możliwość odpoczynku i skorzystania z miejsc siedzących na  krzesłach i ławce.
Zwiedzanie oraz pozostałe ułatwienia są bezpłatne.

 Wjazd na teren fortu.Na pierwszym planie koszary.


 Niedzielne popołudnia-przed koszarami fortu.
Koszary z drugiej strony-od przedpola.
Przelotnia-wejście do koszar,kolankowa zewnętrzna, od zapola.
Ta sama przelotnia z drugiej strony- od przedpola.
Widok z korony koszar-wzdłuż poterny centralnej-ukrytego chodnika, w kierunku kaponiery czołowej.
Dojście do kanału kominowego-na koronie koszar.
 Oglądając stare plany fortu, w zestawieniu ze stanem obecnym koszar, spróbowałem odnaleźć południowe wejście-przelotnię. Po pokonaniu określonych trudności - wejście to znajduje się w wyburzonej i częściowo zasypanej części koszar, udało mi się zlokalizować tą przelotnię. Prawdopodobnie w tym miejscu była- poszukiwana, południowa przelotnia do koszar.
 Prawdopodobnie wejście z południowej-odnalezionej  przelotni do pierwszej z sal-kazamat. Przed odsłonięciem.

Po odsłonięciu. W rogu przy fragmentach ceglanego muru mógł stać piec i odkopana część rury- po prawej stronie, prowadząca do przewodu kominowego (?).

 Dojście do tego miejsca.Koszary Fortu VII w Łobaczewie. Foto: lipiec 2017r.

 Taras z którego widać w dole odsłoniętą część przelotni i wejście do pierwszej południowej kazamaty. Foto: lipiec 2017r.
Z nowości- polecam odwiedzić Prochownię w Kobylanach, gdzie poza wystawą z Muzeum Twierdzy Brzeskiej, można obejrzeć ciekawą wystawę grafiki naszej rodaczki- Eweliny Chryścionko.


Zapraszam.

 Spotkanie na forcie.Foto;23 lipca 2017r.

 Spotkanie na forcie.Foto;30 lipca 2017r.

 Spotkaliśmy się dzisiaj.Foto;11 sierpnia 2017r.
 Dzisiaj-12.08.  Fort w Łobaczewie  odwiedzili uczestnicy międzynarodowego rajdu rowerowego Brześć-Berlin.


Poczęstunek na forcie.W skład grupy wchodzą;Białorusini,Polacy i Rosjanie.Jadą rowerami przez Polskę do Berlina, na Noc Muzeów-19.08.2017r.
Ta grupa na Prochowni w Kobylanach i...
 przed Ratuszem Gminy Terespol.Foto; 12 sierpnia 2017 r.

Z pobytu w Ratuszu- http://www.gck.gminaterespol.pl/photogallery.php?album_id=119 Spotkanie na forcie.Polsko-białoruska grupa rowerowa.Dnia 24 września 2014 r.

  Wchodząc na teren fortu proszę zachować wszelkie środki bezpieczeństwa. Wejście na teren fortu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

Tekst i foto: K.Niczyporuk