wtorek, 22 września 2015

Foto po obiektach.

Foto;A.Korkotadze.


Brama Chełmska-Cytadela Twierdzy.
Twierdza Brzeska.


Prochownia w Kobylanach.


Prochownia w Terespolu.


Foto-październik 2016r.Częściowo odkryty przed koszarami- nieznany element zabudowy.


Foto-2017 r.


Prace przy ścieżce do kaponiery czołowej. Foto-październik 2017 r.
Fort w Łobaczewie.


Fort w Koroszczynie.


Fort w Kobylanach. Fort VI Terespol.Foto-2016 r.


Pozostałości Fortu w Żukach.Foto-2016 r.


Koszary obronne "K-O" w Kobylanach.Foto;2017 r. Fort "L" w Lebiedziewie.Foto;2015 r.
 Odnowione koszary obronne "K-O" w Kobylanach.Foto;czerwiec 2018 r.
 Dawne koszary wojskowe,obecnie obiekt o funkcjach kulturalnych.Foto;wrzesień 2018 r.

Tablica info na terenie Fortu VII w Łobaczewie.Foto;wrzesień 2018 r.
Akcja wandalizmu-wyłamana tablica.Chwilowo stoi w innym miejscu.Foto;11.08. 2019r.
Rodzina łabędzi, w fortecznej fosie Fortu VII w Łobaczewie.Foto;28.09.2018r.

Półkaponiera barkowa Fortu VII w Łobaczewie-Foto;2019 r
 

 Koszary Fortu VII w Łobaczewie.Niestety-w tym roku jestem tu nieobecny.Foto;22.07.2020r.
Foto;K.Niczyporuk