poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Zabytkowe koszary uratowane.


Następny obiekt fortyfikacyjny- Przedmościa Terespolskiego Twierdzy Brzeskiej, będzie uratowany.
Gmina Terespol przystąpi do odbudowy zabytkowych koszar w Kobylanach.
W ramach tego projektu nastąpi wykonanie prac remontowo budowlanych: przyłączy wodo-kanalizacyjnych i elektrycznych do obiektu oraz -"wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, wyrównanie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej urządzenie pomieszczeń sanitarnych, wykonanie elewacji zewnętrznej, wyposażenie sal w meble i gabloty".*

 Koszary "K-O" położone przy trasie E-30 w Kobylanach.Foto: 2017 r.

Projekt elewacji frontowej koszar.* Koszary Twierdzy Brzeskiej położone na terenie Cytadeli wybudowano w latach 1836-42. Miały one długość 1820 m, 500 izb i mogły pomieścić około 12 tysięcy żołnierzy. Foto: 2012 r.
  Fort V Twierdzy Brzeskiej-Białoruś- koszary po lewej stronie, po prawej kaponiera szyjowa. Foto: 2012 r.
Część koszar Fortu VI (Terespol)-po zachodniej stronie Bugu. Foto: 2016r.

Koszary Fortu VII w Łobaczewie.
W  pierścieniu wewnętrznym - dziewięciu fortów Twierdzy Brzeskiej, koszary znajdowały się na terenie fortu. Forty te wybudowano w latach 1878-1888 i oznaczono cyframi rzymskimi od I-do IX. Koszary dawały  schronienie załodze fortu- około 250 żołnierzom.


Koszary obronne "K-O" w Kobylanach wybudowali Rosjanie- tuż przed I wojną światową, w ramach rozbudowy pierścienia zewnętrznego Twierdzy Brzeskiej. Były to koszary położone między Fortem w Kobylanach oznaczonym literą "K"i Fortem w Koroszczynie oznaczonym literą" O". W fortach pierścienia zewnętrznego- koszar nie budowano. Pozostałe cztery budowle tego typu znajdują się na terenie Białorusi. Foto: sierpień 2017 r.

Tablica informacyjna o obiekcie.


Foto: grudzień 2016 r.

 Wyloty kanałów wentylacyjnych na koronie koszar. Foto:2013 r.
Poterna -ukryty chodnik, na końcu którego znajdują się (zawalone obecnie) schody prowadzące na zewnątrz- na wał bojowy.
 Wyjście z poterny do kazamat- izb koszarowych.


W okresie międzywojennym - w pobliskich Małaszewiczach, wybudowano lotnisko.
Koszary stały się magazynem paliwa lotniczego, w których  umieszczono zbiorniki do jego przechowywania. Rurociągami połączone one były z dystrybutorami na terenie lotniska.
Na foto, być może zachowane podstawy pod te zbiorniki.(?)
W 1939 roku- po zakończeniu działań wojennych, okoliczni mieszkańcy próbowali nabrać paliwa na  własne potrzeby domowe. Niestety-wskutek nieostrożności nastąpił wybuch, skończyło  się to tragedią, w której zginęło wielu ludzi.

Wysunięta przed lico część koszar-ryzalit. Po wojnie koszary były magazynem stąd też nieznaczne przeróbki wejść.


Zachowane elementy okapu.Foto ;2013 r.
Teren wokół koszar miejscem rekonstrukcji historycznej. Foto: 2014 r.
Miejsce inscenizacji historycznej. Foto: 2014r.

Foto wykonane z lotni.G.Maciuk październik 2012 r .

Nowa funkcja koszar- w Kobylanach ,zostanie określona po zakończeniu renowacji.

Uwaga. Koszary można obejrzeć zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.Wejście na własne ryzyko i odpowiedzialność.

*Zasoby Gminy Terespol

Tekst i foto: K.Niczyporuk