piątek, 22 września 2017

Koszary -foto sprzed lat.

Kolega odnalazł i użyczył mi starą fotografię. Jest to zdjęcie między fortowych koszar obronnych " K-O "w Kobylanach, prawdopodobnie wykonane w 1914 r .W czerwcu 1914 koszary-w stanie surowym, były wybudowane.
Rok później w lipcu 1915 roku w namiotach obok koszar rozlokowana była 16 rota Brześć Litewskiego Ochotniczego Pułku. Sztab Pułku znajdował się w Terespolu. *
W ramach działań opóźniających pochód wojsk austro-węgierskich prawdopodobnie ta rota- 25 sierpnia 1915 r. broniła Fortu "O" w Koroszczynie. Podczas ostrzału artyleryjskiego rota straciła połowę stanu osobowego. Być może żołnierze tej jednostki spoczywają na cmentarzu koło Prochowni w Kobylanach.


Przypuszczam, że foto sprzed lat pozwoli poszerzyć pole dla wyobraźni i dzięki niemu łatwiej będzie przenieść się w przeszłość.
Poniżej zamieszczam kilka współczesnych foto koszar "K-O"w Kobylanach celem dokonania porównań- dawniej i dziś.


Zamurowane białą cegłą pancerne okno- z boku zaczepy zawiasów.
Zamurowany czerwoną cegłą otwór strzelniczy.
 Fragment zachowanego elementu dekoracyjnego-wokoło otworu strzelniczego.

Z drugiej strony.
 Zamurowane cegłą dwa otwory strzelnicze.
W zbliżeniu.
 Otwór okna pancernego.

 Inscenizacja historyczna przy koszarach. Foto: 2014 r.
Makieta Koszar "K-O"znajduje się w jednej z sal Prochowni w Kobylanach.
 Foto koszar wykonane z lotni. G.Maciuk-2012 r
 Cmentarz żołnierzy rosyjskich w Kobylanach.
Miedzy fortowe koszary obronne "Ż-Z"po stronie białoruskiej.Foto;A.Korkotadze.Rok-2010.

*Stare foto i informacje na temat koszar otrzymałem od Aleksandra Korkotadze- kustosza Fortu V Memorialnego Kompleksu Twierdza Brzeska-Bohater-Białoruś.
Dziękuję.

Uwaga. Koszary można obejrzeć. Proszę zachować ostrożność. Wejście na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Opracował i pozostałe foto: K.Niczyporuk.

Форт «О» был наиболее мощным в Тереспольском отделе крепости, поскольку находился на важном юго-западном направлении. Вместе с фортом «К» входил в фортовую группу, которая так же включала расположенные вокруг него группировались так называемые «корощинские тяжелые батареи».
5-8 августа 1915 года, во время отступления российской армии, территорию Тереспольского отдела кратковременно защищали 77-я и 81-я (генерал-майор А. К. Ремезов) пехотные дивизии. Их задачей было задержать продвижение австрийцев, чтобы обеспечить эвакуацию крепости. В ходе завязавшегося сражения ополченская рота, защищавшая форт, потеряла половину своего состава от артиллерийского огня австрийцев, по той причине, что командир роты просто не знал, что во время обстрелов людей нужно прятать с позиций в укрытия. 8 августа началась эвакуация крепости, и силами 81-й дивизии была отбита ещё одна атака австрийцев. Отступая, русские подрывать форт не стали.
Форт «О» был наиболее мощным в Тереспольском отделе крепости, поскольку находился на важном юго-западном направлении. Вместе с фортом «К» входил в фортовую группу, которая так же включала расположенные вокруг него группировались так называемые «корощинские тяжелые батареи».
5-8 августа 1915 года, во время отступления российской армии, территорию Тереспольского отдела кратковременно защищали 77-я и 81-я (генерал-майор А. К. Ремезов) пехотные дивизии. Их задачей было задержать продвижение австрийцев, чтобы обеспечить эвакуацию крепости. В ходе завязавшегося сражения ополченская рота, защищавшая форт, потеряла половину своего состава от артиллерийского огня австрийцев, по той причине, что командир роты просто не знал, что во время обстрелов людей нужно прятать с позиций в укрытия. 8 августа началась эвакуация крепости, и силами 81-й дивизии была отбита ещё одна атака австрийцев. Отступая, русские подрывать форт не стали.