wtorek, 20 czerwca 2017

Losy oficerów Twierdzy Brzeskiej.

W tym roku- Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach, podpisało Umowę o współpracy z Muzeum Twierdzy Brzeskiej w Brześciu-Białoruś.
Są już pierwsze efekty tej współpracy. Wystawa  w Prochowni w Kobylanach. Ta wystawa jest owocem współpracy Gminy Terespol i Muzeum Twierdzy Brzeskiej.
Tytuł wystawy: LOSY OFICERÓW TWIERDZY BRZESKIEJ.
Przedstawione zostały losy trzech oficerów Twierdzy Brzeskiej, którzy służyli w twierdzy w okresie carskim, polskim i radzieckim.
Okres carski prezentuje tu kapitan inżynier I.O.Bielińskij (1876-1976), okres polski kapitan Wacław Radziszewski (1898-1940) i okres radziecki major J.A.Licit (1898-1941). Przedstawione są krótkie biografie każdego z nich. Życiorysy wzbogacone są zdjęciami z okresu służby w twierdzy,  z życia rodzinnego oraz foto innych pamiątkowych dokumentów. Wiele z tych zdjęć prezentowanych jest po raz pierwszy. Wszystkie pochodzą z Muzeum Twierdzy Brzeskiej w Brześciu- Białoruś. Oglądając wystawę zapoznamy się z dorobkiem prac fortyfikacyjnych w twierdzy, kapitana inżyniera Bielińskiego, tego samego który projektował i zbudował  tzw.- Suchy Most w Terespolu.*
Z biografii i zdjęć wystawy dowiemy się, że w 2006 roku mieszkaniec Brześcia podczas remontu, na strychu domu, odnalazł 250 przedmiotów archiwum kapitana W. Radziszewskiego- ostatniego obrońcy Twierdzy we wrześniu 1939 r. Eksponaty te za darmo przekazał  do Muzeum Twierdzy Brzeskiej. Dowiemy się, że rodzina majora Licita- obrońcy Twierdzy w 1941 r. w czasie okupacji niemieckiej znalazła schronienie u mieszkanki Terespola - pani Ireny S., która sama była też przesiedlona z zachodniej Polski.
Te i wiele innych ciekawych faktów oraz obrazujące je niezwykłe  zdjęcia przemawiają za tym, że tą wystawę warto zobaczyć. Polecam.Otwarcia wystawy dokonali: Dyrektor GOK w Kobylanach- Dorota Szelest i inicjator wystawy kierownik Fortu V Muzeum Twierdzy Brzeskiej- Aleksander Korkotadze.**


 Fragment ekspozycji.

Kapitan inżynier I.O.Bielinskij.-1906 r.
Kapitan Bielińskij z żoną.Brześć Litewski 1913-1914 r.
Genarał -major I.O. Bielinskij.


Wacław Radziszewski

Podporucznik 82 Pulku Piechoty -Wacław Radziszewski.
Wypis z Zeszytu Ewidencyjnego -przebieg służby kapitana W.Radziszewskiego.
 Odznaczenie W.Radziszewskiego Krzyżem-"Virtuti Militari"-1933r.
J.A.Licit z córkami-rok 1940.
 Major J.A.Licit w Soczi-1941 r.
Widok z Terespolskiego Umocnienia na Most Terespolski w Cytadeli- przybliżone miejsce śmierci-mjr.Licita-22.06 1941 r.
Tak wspominała śmierć swego ojca -córka Albina Janowna Godowanaja (Licit)
..."

Albina Janowna Godowanaja (Licit) wspominała:<... rankiem,kiedy rozległ się długotrwały huk kanonady,ojciec szybko ogarnowszy się pobiegł do swego pułku, na odchodnym zawołał, że wróci po nas. My ze strachu schowaliśmy się do jakieś stajni i czekaliśmy na niego. Drugiego dnia wojny, w połowie dnia, mostem na wyspę przerwała się grupa naszych żołnierzy z oficerem Koczurowym. Koczurow znalazł nas w stajni i powiedział, że nasz ojciec został zabity. Mama chciała dowiedzieć się czegoś więcej ,być może, został tylko ranny, ale on powiedział: <Nie, został zabity na miejscu, trafieniem w głowę>. Na wyspie rozpoczął się bój. Koczurow z żołnirzami ukryli się w krzakach. Ich dalsze losy są mi nieznane. Kiedy bój ucichł, ja, mama i moja siostra Elżbieta poszliśmy nad rzekę, gdzie, ja to miejsce dobrze pamiętam, mój ojciec leżał  na kamieniach zabity, na lewym brzegu Buga...>>."


Tłumaczenie z języka ros.K.Niczyporuk

Wystawa prezentowana jest od 20.06.2017r. w Prochowni w Kobylanach i można ją oglądać w godzinach otwarcia obiektu.

ZAPRASZAM.
*http://prochowniaterespol1.blogspot.com/2015/03/suchy-most.html
**http://www.gck.gminaterespol.pl/photogallery.php?album_id=113

Opracował: K.Niczyporuk.