piątek, 16 grudnia 2016

Wesołych Świąt.

             

WESOŁYCH ŚWIĄT
      С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
           MERRY CHRISTMAS
  * stroik na tle drzwi pancernych w jednej z kazamat koszar Fortu VII w Łobaczewie.

Stroik i foto: K.Niczyporuk               

piątek, 2 grudnia 2016

Wczoraj a dziś.

Zbliża się koniec roku i wypada podsumować, co w tym czasie zrobiono na forcie  w Łobaczewie. Rezultaty są raczej skromne, ale ważne, że są. Oczyszczanie fortu z dzikiej zieleni oraz plantowanie terenu są kontynuowane.* Te roboty  wykonano ręcznie.
Ziemia nawieziona w tym roku-w przyszłym, będzie wykorzystana  do mechanicznego plantowania terenu.Chciałoby się, aby postęp i zakres prac był większy, ale opieramy się na możliwościach takich jakie mamy.
Chciałbym, aby ten fort nie został zapomniany, by nie stał się wysypiskiem śmieci. Jeżeli ma to być ruina to i niech tak będzie, ale chciałbym, aby była to ruina zadbana. Wzorce do naśladowania są. Ale  aby chociaż się do nich zbliżyć- w kolejnych latach, należy fort intensywnie oczyszczać, nawozić ziemię, a teren plantować i plantować . Nie trzeba dużych nakładów- wystarczy  bardziej zadbać o obiekt, a będzie czyściej, bezpieczniej i o wiele ładniej.
Udział  w tym dziele ludzi z pasją, jest chwalebny-  nabiera wydźwięku pracy społecznej, ale o powodzeniu przedsięwzięcia decydują miejscowe władze; poprzez wsparcie, wytworzenie korzystnego klimatu akceptacji i wzajemnego zrozumienia.
Atmosfera zrozumienia, życzliwości i wsparcia jest i oby utrzymała się jak najdłużej.

 Proszę popatrzeć na  foto. Jak wyglądało to jakby" wczoraj"- a jak dziś.

Foto wykonane jakby" wczoraj"-rok 2015.


 Ciekawą niespodzianką jest ten- częściowo, odkryty element zabudowy. Znajduje się przed koszarami i wyglądem przypomina betonowy zbiornik - jak na razie, nieznanego  przeznaczenia?,z dobudowanym stopniem schodowym-włazem?Foto wykonane w listopadzie 2016 r.

Wcześniej-foto 2015r.
  Obecnie .Częściowo oczyszczony fragment wyburzonej części koszar.Foto- 2016 r.
Foto-2015 r
 To oczyszczona część koszar z drugiej strony-od przedpola. Widoczna  modernizacja fortu z ceglanego na betonowy i zerwane płyty betonowe tej części koszar.Foto-2016 r.


W okresie wiosennym występuje tu woda.Foto-kwiecień 2016r.
Usypana ścieżka.Foto-listopad 2016 r.
 Dalsza część tej ścieżki.

  Dalsza część  ścieżki- przejście od  kaponiery barkowej do schronu artyleryjskiego.Foto wykonane w listopadzie 2016 r.
Jakby" wczoraj".Foto-2015 r.
 Ścieżka przy schronie armatnim-obecnie.Foto-listopad 2016r.
Foto- grudzień 2016r
Foto-rok 2015.
Oczyszczany teren przy kaponierze barkowej-obecnie.
Wcześniej-rok 2015.

Oczyszczone wejście do kaponiery barkowej-obecnie.
 Wejście do kaponiery z drugiej strony.Foto-2015r.

 Oczyszczone wejście z drugiej strony.Foto-listopad 2016r.
Wcześniej.
Ścieżka do kaponiery barkowej z drugiej strony.
Foto wykonane w czasie zasypywania dołu przy ścieżce. Listopad 2016 r.


Dalej jest  nawożona ziemia. Jej rozplantowanie nastąpi w przyszłym roku.Foto rok-2016.
W czasie oczyszczania na terenie fortu znaleziono miedzy innymi: kawałek betonu asfaltowego, stare cegły z napisem БЛК1867, (BLK-Brześć Litewski Twierdza) kawałki skorupy pocisku, dwie łuski po starej amunicji karabinowej, kawałki drutu kolczastego, grube szkło jednolite i z wtopioną metalową siatką, drobne kawałki rury ceramicznej,stare gwoździe, odlewy ołowiane, mały kawałek blachy cynkowej,część starego zawiasu,gruby nit żelazny i inne przedmioty.

 Uwaga-fort można obejrzeć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Wejście na teren fortu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

*http://prochowniaterespol1.blogspot.com/2015/06/zmiany-na-forcie.html

Tekst i foto: K.Niczyporuk