piątek, 2 listopada 2018

Święto z otwarciem.

Gmina Terespol odnowiła stare carskie koszary "K-O" w Kobylanach.
Obecnie obiekt ten będzie pełnić funkcje kulturalne.
Uroczyste otwarcie odrestaurowanego obiektu, a w nim nowej wystawy historycznej, nastąpi w dniu 11 listopada, w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Wystawa została zorganizowana przez Muzeum- Memorialny Kompleks Muzealny "Twierdza Brzeska- bohater" z Brześcia- Białoruś, przy współpracy Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach.
Wystawa zatytułowana jest- "Twierdza Brzeska w okresie I wojny światowej".
Składa się na nią ponad 60 fotografii dużego formatu. Spora ich część jest prezentowana po raz pierwszy. Będą wśród nich np. bardzo ciekawe zdjęcia z planami Brześcia Litewskiego i Terespola z roku 1831, 1854  oraz wiele innych.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obchodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Terespol. Program jest bogaty i ciekawy. Zapraszam do odnowionego, nowo otwieranego  obiektu kulturalnego i obejrzenia wystawy historycznej z Muzeum Twierdzy Brzeskiej.
  Prochownia w Kobylanach. Foto: 31.10.2018 r.
W programie obchodów-przemarsz pod pomnik upamiętniający Bitwę pod Kobylanami- godz.13.00


 Wiązankę kwiatów- przed pomnikiem, składają przedstawiciele Muzeum Twierdzy Brzeskiej-Aleksander Korkotadze i Aleksiej Mołocznikow.Foto;11.11.2018 r.

Pomnik upamiętniający Bitwę pod Kobylanami.Foto,11.11.2018r.

Odrestaurowany obiekt. Foto: 31.10.2018r. Uroczyste otwarcie obiektu w dniu 11.11.br., a w nim wystawy historycznej-godz. 13.30.


 Obiekt przygotowany do otwarcia.Foto;10.11.2018 r.

  Otwarcie obiektu.Foto;11.11.2018 r
 Strona tytułowa wystawy.Autorami wystawy są pracownicy Muzeum-Aleksander Korkotadze  i Aleksiej Mołocznikow.
 Foto z zasobów Memorialnego Kompleksu Twierdza Brzeska-bohater w Brześciu.*
 Kaponiera czołowa Fortu K w Kobylanch.*

Fort VII w Łobaczewie Małym.*
Fort VI Terespol.*
Brama wjazdowa Fortu Graf Berg.*
Fort Ż Dubienniki.*Te i wiele innych fotografii można będzie obejrzeć w dniu otwarcia wystawy-11.11.br.
 Plan Twierdzy Brzeskiej.*

Przygotowania do wystawy.10.11.2018 r. Wystawa przygotowana do otwarcia.Foto;10.11.2018 r.
  Otwarcie wystawy.Przedstawiciel Muzeum Twierdzy Brzeskiej -A.Korkotadze przekazuje w darze Gminie Terespol-Plan miasta Terespol z 1854 r.Foto;11.11.2018r.


W nowo otwartym obiekcie.Foto,11.11.2018r. Publiczność przed nowo otwartym obiektem.Foto;11.11.2018 r.
  Teren rekonstrukcji" Bitwy pod Kobylanami"-godz.14.00


Wcześniejsze inscenizacje historyczne w tym miejscu. Foto: 2014 r.

 Foto relacja z uroczystości i imprez towarzyszących tego dnia w Gminie Terespol.
https://www.gck.gminaterespol.pl/photogallery.php?album_id=166
Foto oznaczone *-pochodzą z zasobów Memorialnego Kompleksu Twierdza Brzeska-bohater.
Brześć-Białoruś. Dziękuję za udostępnienie
  Pozostałe foto i tekst: K.Niczyporuk.


piątek, 31 sierpnia 2018

Nietypowe wykorzystanie fosy.

W suche lata, poziom wody w fosie Fortu VII w Łobaczewie znacznie opada. Wówczas to z wody wyłaniają się  drewniane kołki. Wielokrotnie zadawano mi pytanie: do czego służyły-jaką rolę spełniały te kołki w fosie fortu?
O ile starsi mieszkańcy Terespola i okolic są zorientowani, skąd kołki te się tu znalazły i do czego służyły, o tyle przyjezdnym należy się parę słów wyjaśnienia.
Terespol w swojej historii posiada ponad stu letnią tradycję uprawy i przetwarzania ogórków. Już w okresie międzywojennym smakowite, konserwowe terespolskie ogórki cieszyły się uznaniem i były eksportowane do wielu krajów świata. Największy okres prosperity terespolskiego ogórka to lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku.
Współautor podręcznika-Geografia Polski dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego i Ekonomicznego
wydanego w 1968 roku napisał.
"Poważnym terenem upraw warzyw są powiaty: głubczycki i kozielski dostarczające jarzyn ośrodkom przemysłowym Śląska. Niektóre okolice wyspecjalizowały się w pewnych uprawach, itp.pow.łęczycki (cebula), pow.terespolski (ogórki) itd."*1
Terespol- powiatem jak dotychczas, nigdy jeszcze nie był, ale ogórki na wielką skalę tu uprawiano i przerabiano. Miejscowi kiedyś mówili: Terespol- to królestwo ogórków.
W doskonałym eseju- Sezon ogórkowy- jego autorka Justyna Mazur-Lipecka stwierdza;
"W tamtym czasie nie miało znaczenia,czy ktoś jest kierownikiem ,nauczycielem, urzędnikiem czy kolejarzem- prawie każdy uprawiał ogórki. Różnice polegały tylko na ilości zasianego pola."*2
Ogórki konserwowe- w blaszanych puszkach, wysyłano za granicę, natomiast na rynek krajowy przygotowywano ogórki kwaszone w drewnianych beczkach.
Technologia przetwarzania ogórka kwaszonego wymagała, aby zasolone w beczkach ogórki w sezonie jesienno-zimowym zatapiać w wodzie. Do tego celu wykorzystywano rozlewiska-starorzecza Bugu tzw.Rogatka, Konowica, Czarna Łoza i wiele innych zbiorników wodnych oraz fosy Fortu VI Terespol i Fortu VII w Łobaczewie.
Beczki z ogórkami zatapiano w tzw klatkach-konstrukcjach umiejscowionych w wodzie, wykonanych z kołków i żerdzi drewnianych, odpowiednio ze sobą połączonych i zamocowanych.
Czas terespolskich ogórków minął,zanikają  ślady z nimi związane-pozostają wspomnienia.

Może warto wybrać się na spacer ?- za miasto, popatrzeć na przyrodę i pozostałości klatek.

Wystające kołki-pozostałości po klatkach.Fort VII w Łobaczewie.Foto: sierpień 2018 r.


 Łabędzie w fortecznej fosie. Foto: wrzesień 2018r.
Jest to typowy wygląd klatek do zatapiania beczek z ogórkami.Wbite gęsto, jeden za drugim w dno zbiornika wodnego drewniane kołki tworzą prostokąt. Tuż pod powierzchnią wody, wzdłuż tych kołków i przy stałej ścianie zamykającej obwód były zamocowane poziome żerdzie. Pod te żerdzie wsuwano- w poprzek, ruchome dwa drągi- w rozstawie nie większej niż wysokość beczki. Pod te drągi wpychano poziomo beczki z ogórkami. Ilość rzędów beczek- jedne pod drugimi uzależniona była od głębokości zbiornika wodnego i wytrzymałości klatki. Te czynności powtarzano, aż do wypełnienia klatki.
Foto wykonane na jednym ze zbiorników wodnych w Koroszczynie: sierpień 2018r.
Fort VII w Lobaczewie- pozostałości po klatkach -drewniane kołki, spojrzenie na południe.
Foto: sierpień 2018r.


Fort VII w Łobaczewie -spojrzenie na północ,od strony rawelinu.Foto: sierpień 2018r.
Fort VI Terespol-pozostałości klatek w fosie.Foto: sierpień 2018r.
Fort VI Terespol.
Fort VI Terespol-pozostałości klatek w fosie. Foto:sierpień 2018r.

 Rozlewisko Rogatka-w oddaleniu pozostałości klatek. Foto: grudzień 2014 r.
Pozostałości klatek-rozlewisko tzw .Rogatka w Terespolu. Foto: sierpień 2018 r. Z wystawy w Prochowni w Terespolu. Foto: kwiecień 2012r.
Wystawa w Prochowni w Terespolu. Foto: maj 2013 r.

Wystawa w Prochowni w Terespolu. Foto: maj 2013r.

Klatki do zatapiania beczek z ogórkami. Zbiornik wodny w Koroszczynie. Foto: sierpień 2018r.
 W swoich zbiorach mam starą pieczątkę z lat 70-XX wieku.Pieczątka służyła jednej ze spółdzielni produkującej ogórki.
Napis-"SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WARZYW z odp. udziałami w TERESPOLU n/B."
W dokumentach rodzinnych odnalazłem takie- Zaświadczenie, w którym stwierdza się, że rodzice moi byli też właścicielami małej działki na której uprawiali ogórki.

 Następny dokument.Rodzice- jako producenci, dostarczyli ogórki do punktu skupu.
Kwit dostawy z dnia 21.12.1973 r ogórków konserwowych, o wadze 8700kg ,w 153 beczkach, do-Wojew. Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Szczecinie Oddział w Myśliborzu Filia w Myśliborzu- na sumę ponad 62 tyś.zł.

  i kolejny dokument.

-na drugiej stronie,W sieci jest- bardzo ciekawy film, sprzed 1939 r.- o terespolskich ogórkach.

tutaj;http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/8306

Korzystałem z;
*1. Zdzisław Batorowicz.Łucja Górecka.Bronisława Prokopek.-Geografia Polski-Dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego i Ekonomicznego.Warszawa 1968.str.225
*2. Justyna Mazur-Lipecka.Sezon Ogórkowy-esej o latach sześćdziesiątych.Goniec Terespolski 1/2005 Nr71 str.42

Tekst i foto: K.Niczyporuk