czwartek, 6 lipca 2017

"Suchy Most"- Bielińskiego

Biorąc udział w przygotowaniu wystawy-"Losy oficerów Twierdzy Brzeskiej",obecnie prezentowanej w Prochowni w Kobylanach, zapoznałem się bliżej z biografią kapitana inż. I.O. Bielińskiego (1876-1976).
Z biografii wynika, że ten uzdolniony inżynier wybudował nie tylko Fort literowy "Ż", zmodernizował  Fort V Twierdzy Brzeskiej, ale był też autorem projektów i nadzorował  przebudowę sześciu mostów.
Wybudował nowy most na Umocnieniu Wołyńskim Twierdzy Brzeskiej, a następnie most koło Terespola, po zachodniej stronie Bugu,nad rozlewiskiem tej rzeki.
Wśród mieszkańców Terespola powszechnie utarła się nazwa-"Suchy Most." Nazwa wzięła początek z tego, że najczęściej pod mostem jest sucho, a woda pod nim przepływa z rzadka, tylko od czasu do czasu, w okresie wiosennych powodzi.

Oto fragment z pamiętnika I.O. Bielińskiego w którym uzasadnia on potrzebę budowy tego mostu.

«После такого успеха в постройке моста в Волынском секторе обороны крепости мне было предложено построить третий мост железобетонный, длиною 102 сажени через суходол реки Западный Буг. Этот мост соединял объездное шоссе с дорогой в форт № 6. Деревянный мост пришёл в негодность, я его разобрал и весь лесной материал перевёз на форт литара «Ж», где и построил из него дом будущего коменданта форта а пока сам переселился с семьёй в этот дом, чтобы непосредственно руководить работами по форту литара «Ж». Постройка моста через суходол реки Западный Буг была необходима, так как река эта во время половодья выходила из своих берегов и заливала шоссе, идущее от крепости на 6 форт. Сообщение с фортом надолго прекращалось..."

 "... Po  sukcesie, wybudowania mostu na Umocnieniu Wołyńskim Twierdzy Brzeskiej, otrzymałem zadanie- wybudować trzeci most żelbetonowy, długości 102 sążni (sążeń=2,133m ) w dolinie rozlewiska rzeki Zachodni Bug. Ten most, łączył drogę okrężną z drogą forteczną do Fortu VI.
Drewniany most  niezdatny był już do dalszego użytku i ja go zdemontowałem. Odzyskany materiał przewiozłem do Fortu "Ż", gdzie zbudowałem z niego dom dla przyszłego komendanta fortu, a obecnie- bezpośrednio, nadzorując pracę na forcie, mieszkam tu z rodziną.
Budowa mostu- nad rozlewiskiem rzeki, była konieczna, gdyż w okresie powodzi, woda wypływała z koryta rzeki, zalewając drogę forteczną prowadzącą do Fortu VI.Dojazd do fortu, na dłuższy czas stawał się niemożliwy."*

Tłum. z języka ros.: K.Niczyporuk


" Suchy Most"- koło Terespola.Spojrzenie w kierunku zachodnim. Foto -2015r.

"Suchy most"-na rosyjskiej mapie z 1911 r.  Mapa WIG-z 1925 r.Czerwonym prostokątem zaznaczyłem -Suchy Most i linią czerwoną drogę forteczną prowadzącą do Fortu VI.
 Kapitan inżynier Iwan Osipowicz Bielińskij (1878-1978).

 Wypis z dokumentu -awans I.O. Bielińskiego na kapitana Zarządu Inżynieryjnego w Twierdzy Brzeskiej.
 Fort literowy-"Ż". Zdjęcie wykonane z rosyjskiego sterowca w 1915r. Zbudowany w latach 1913-1914 według projektu i pod nadzorem I.O.Bielińskiego.Na wystawie w Kobylanach.

 Biografia kpt.inż.Bielińskiego na wystawie-"Losy oficerów Twierdzy Brzeskiej" w Prochowni w Kobylanach.
 Fragment mostu-spojrzenie z boku.Foto;2015 r.
Dźwigary mostu na przyczółku.

 Fragment dolnej części mostu-strona północna.Foto;2015 r.
Na pierwszym planie  izbica przytwierdzona do podpory mostu.

Izbica w zbliżeniu.
Izbica zespolona. Powierzchnia pod mostem wyłożona była kamieniami polnymi i głazami.Foto;2014 r.
Izbica zespolona -w zbliżeniu.
Słupek balustrady mostu.
Słupki betonowe wskazujące drogę przed mostem.
 Suchy Most-Bielińskiego.Foto;2015 r.
Most znajduje się w strefie nadgranicznej k/Terespola- dostępny po uzyskaniu  pozwolenia.

*"Historia twierdzy"d.16.Materiały archiwalne pochodzą z zasobów-Kompleksu Memorialnego Twierdzy Brzeskiej-Bohater. Brześć-Białoruś.
Dziękuję za udostępnienie.

Wcześniej o tym moście -http://prochowniaterespol1.blogspot.com/2015/03/suchy-most.html


Opracował i foto: K. Niczyporuk.

1 komentarz: