poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Twierdza Brzeska na starych fotografiach.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol i Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach, a przede wszystkim życzliwości Dyrekcji Muzeum Twierdzy Brzeskiej w Brześciu-Białoruś, udało się wspólnie zorganizować wystawę fotograficzną w Prochowni w Kobylanach.
Pełny tytuł wystawy to- "Historia Twierdzy Brzeskiej na fotografiach XX wieku." Na wystawę składa się -wybranych, 54 zdjęć formatu 30x40 cm, obrazujących historię twierdzy w okresach: przed i w czasie I wojny światowej, międzywojennym, bohaterskiej obrony 1939 i 1941 roku.
 Nas- Polaków, zapewne najbardziej zainteresuje okres międzywojenny. Wówczas to Wojsko Polskie było gospodarzem Twierdzy w Brześciu nad Bugiem. W twierdzy była siedziba IX Okręgu Dowództwa Korpusu. Obrona Twierdzy Brzeskiej- przez polska załogę, jest chlubną kartą kampanii wrześniowej 1939 roku.Polski okres jest  wyeksponowany i  przedstawiony  na 22 zdjęciach.
 Twierdza w Brześciu Litewskim do systemu obrony carskiej Rosji została włączona w 1842 roku. Istnieje więc ponad 170 lat. W tym czasie była świadkiem i uczestnikiem wielu doniosłych wydarzeń historycznych. W jej oddziaływaniu pozostawały i nasze tereny na których do dziś znajdują się: forty, prochownie i inne obiekty fortyfikacyjne.
Od ponad pól wieku twierdza pełni rolę Muzeum. W tym okresie odwiedziło ją ponad 24 mln turystów z wielu krajów świata. Obecna wystawa fotograficzna ma przybliżyć nam historię Twierdzy Brzeskiej pokazanej w jednym z jej obiektów-Prochowni w Kobylanach.W sierpniu wystawa została przeniesiona do Ratusza Gminy Terespol.
 Prochownia w Kobylanach.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi w dniu 2 Maja ok. godz.14.30 w ramach obchodów Dnia Flagi  i rocznicy Święta Konstytucji 3Maja.


Strona tytułowa wystawy fotograficznej prezentowanej od 2 Maja br. w Prochowni w Kobylanach.
Na foto. Niemieccy żołnierze na terenie  Cytadeli Twierdzy Brześć-Litewski ,sierpień 1915r.

Zerwany most wiszący na Bugu przed Bramą Terespolską-sierpień 1915 r.

 Wybrane foto z wystawy. Brama Terespolska z niemiecką flagą na górze-17 września 1939 r.
Brama Chełmska-wrzesień 1939r. Żołnierze niemieccy na moście przed bramą .Na górze- nad bramą, zachowany wizerunek Godła Polski.

 Brama Mikołajowska-Poludniowa prowadząca na Umocnienie Wołyńskie. Foto z czasów okupacji niemieckiej (1915-1918 ), w czasie I wojny światowej.

Jeden z fortów Twierdzy Brzeskiej- sierpień 1915 r

Foto: Kobiety w zbrojowni Fortu VII w Łobaczewie. (Zbrojownia Nr.1 miała siedzibę w Brześciu nad Bugiem-okres międzywojenny).

 Francuski czołg "Renault "FT-w służbie polskiej, na terenie cytadeli Twierdzy Brzeskiej-wrzesień 1939 r.

Płonąca Twierdza Brzeska- z niemieckiego samolotu zwiadowczego.Pierwsze godziny ataku-wojny 22 czerwca 1941r.

Wszystkie  zdjęcia  pochodzą z:" Z funduszu zespołu pomnikowego-Twierdza Brzeska- Bohater ".
Do obejrzenia pozostałych fotografii  zapraszam na wystawę.
 Wejście do sali wystawowej.
Fragment wystawy.Rok 1914.
Część wystawy.Rok-1939.
Fragment wystawy.Rok -1941.

Plakat zapraszający do Prochowni w Kobylanach na dzień 2 Maja br. Z zasobów Gminy Terespol.


 W części artystycznej wystąpi kolega A.Gdak-który też lubi nasze forty. Tu prezentuje się na tle wysadzonej części koszar Fortu VII w Łobaczewie. Październik-2015r.
 Wystawę otworzyli-Wójt Gminy Terespol-Krzysztof Iwaniuk i przedstawiciel Muzeum Twierdzy Brzeskiej-Aleksiej Mołocznikow.
 Wystąpienie przedstawiciela Muzeum Twierdzy Brzeskiej w towarzystwie Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol-Krzysztofa Badalskiego.(po prawej stronie).


 W sierpniu wystawa została przeniesiona do Ratusza Gminy Terespol.Zapraszamy.

Sąsiedzi; o wystawie-http://virtualbrest.by/news39656.php#commentitstart
i pikniku- http://brest.name/news39667.php#commentitstart

Tekst i pozostałe foto: K.Niczyporuk.

sobota, 2 kwietnia 2016

Koszary sąsiednich fortów.


W sąsiedztwie Fortu VII w Łobaczewie znajduje się  Fort VI (Terespol )- leżący  na północ od Lebiedziewa, a w dalszym sąsiedztwie Fort V po prawej- wschodniej stronie Bugu- położony na terenie Białorusi. Forty zostały zbudowane jako ceglano ziemne obiekty fortyfikacyjne w latach 1878-1888 i stanowiły starszy- składający się z dziewięciu I-IX,  pierścień otaczający Twierdzę Brzeską. Na początku XX wieku zostały zmodernizowane otrzymując betonowe wzmocnienia. Na tych fortach byłem niejednokrotnie i trochę je poznałem. W czasie tych wizyt uwagę moją skierowałem na obiekty koszarowe i ich otoczenie. W ich  budowie i otoczeniu doszukałem się wielu podobieństw jak i istotnych różnic. W tym poście ciekawsze podobieństwa i różnice próbuję wskazać.

 Sąsiednie forty to; Fort VII, Fort VI i Fort V. Na rosyjskiej mapie z 1905 roku.


 Fort V-obecnie od 1999r, filia Muzeum Twierdzy Brzeskiej-Białoruś. Fragment koszar-między  przelotniami bezpośrednimi.
 Fort VI( Terespol)- jest własnością prywatną.Fragment koszar-miedzy przelotniami bezpośrednimi.
Fort VII w Łobaczewie- własność Gminy Terespol.Zachowane koszary. Od przelotni wewnętrznej-blaszane drzwi po lewej stronie, do przelotni zewnętrznej wysuniętej poza obręb zarysu koszar.
 W koszarach Fortu V-przelotnie są bezpośrednie.Taka przelotnia charakteryzuje się tym ,że dwa otwory z obu stron prowadzą do drzwi pancernych . Przelotnie są trzy.
Fort VI -trzy przelotnie bezpośrednie.
Przelotnia bezpośrednia w zbliżeniu. Fort VI( Terespol.)
Fort VII w Łobaczewie. Na foto przelotnia kolankowa zewnętrzna. Taka przelotnia, to dwa otwory-skierowane są na wprost i prowadzą do drzwi pancernych. Wyglądem przypomina to zgięte kolano. Przelotni  kolankowych było trzy-dwie wewnętrzne i jedna zewnętrzna.
 Fort V- stare drzwi pancerne?  leżą na ziemi, obok wejścia do koszar.

 Na Forcie VI-oryginalnych drzwi wejściowych do koszar nie ma.Tu na foto - drzwi współczesne.
Na Forcie VII drzwi pancerne do koszar-jedyne, zachowały się w bardzo dobrym stanie.

Fort V-okna łukowe.Stan współczesny.
Fort VI-okna łukowe-zasłonięte.
Fort VII-okna łukowe-zamurowane.
Fort V-jedna z kazamat z wyjściem do kanału kominowego.
Fort VI- jedna z kazamat.Uwagę zwracają niskie nisze w ścianach bocznych.
  Fort VII-kazamata.Ściana na wprost z otworem na kanał kominowy.
 Fort V-na koronie  wylot kominowy.
 Fort VI-obudowa kanału kominowego.Na dalszym planie- na wprost, poterna centralna.
Fort VII-obudowa kanału kominowego.
Fort V-wylot wyciągu wentylacyjnego.
Fort VI-obudowa  podwójnych wyciągów wentylacyjnych.
Fort VII-obudowa wyciągu wentylacyjnego.W oddaleniu grobla współczesna- wjazd na teren fortu.Pierwotnie-w okresie carskim-modernizacji fortu, grobla znajdowała się kilkanaście metrów przed kaponierą szyjową-w kierunku południowym.
 W koszarach trzech fortów latryny były w środku .Przy Forcie V, ale poza jego wewnętrznym terenem zachowała się taka toaleta. Z planów wynika,że przy Forcie VII też była podobna ,tylko drewniana.
Na Forcie V- przed koszarami znajduje się kaponiera szyjowa.

 Na Forcie VI-kaponiery szyjowej nie ma.Częściowo jej rolę spełniały -tradytory, element fortyfikacji do ognia bocznego.Tutaj tradytor z prawej strony.
 Fort VI-i tradytor lewy- uszkodzony.

Na tej stronie- http://rufort.info/index.php?topic=974.10 -po planach, jest współczesne foto starego domu przy forcie i dalej stare zdjęcie Fortu VII zrobione ze sterowca (chyba w 1914 r.). Tylko na nim i na planach widoczna jest kaponiera szyjowa tego fortu.
Ponadto jest tu foto Fortu VI z 16-17? września 1939 roku.(Ujęcie na wysokości- środkowej przelotni koszar. Tory wąskotorowe prowadziły do Prochowni w Terespolu). Na tym foto są prawdopodobnie żołnierze z 76 pułku niemieckiej piechoty zmotoryzowanej -dowódcą był płk.Gollnick z 20 Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej. Dnia 16 września 1939 r w godzinach popołudniowych żołnierze z tej jednostki  przeprawili się na zachodnią stronę  przez Bug - koło wsi Neple.Wieczorem 16.09.39r.- urządzili zasadzkę  w Terespolu-koło cmentarza prawosławnego. W zasadzkę wpadł wycofujący się z Twierdzy Brzeskiej polski oddział pod dowództwem mjr.Władysława Jaskulskiego.

Pomnik żołnierzy polskich którzy zginęli w zasadzce w dniu 16.09.1939r. Cmentarz prawosławny w Terespolu.

Pomnik-grób mjr.W.Jaskulskiego na cmentarzu katolickim w Terespolu.


Nadmieniam-fort można obejrzeć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Wejście na teren fortu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 
Tekst i foto: K.Niczyporuk